maanantai 8. kesäkuuta 2015

Varoitus: koulussa on hauskaa!

Koulun mäellä on kesäkuussa rauhaisaa. Oppilaat ja henkilökunta nautiskelevat jo kesästä. Itse nautiskelen työn teosta vielä tämän viikon. Kesäkuussa rehtorin hommassa pystyy keskittymään asioihin, jotka lukuvuoden huiskeessa helposti jäävät vähemmälle huomiolle. Kuten nyt tämä blogikin. Paljon on keväänkin aikana tehty, mutta ehkä padien käyttö on niin arkipäiväistä, ettei  kirjoittaminen ole tuntunut tarpeelliselta.

Kevään aikana sivistyslautakunta on päättänyt, että hanketta laajennetaan meidän kokemusten perusteella myös kaupungin muihin kouluihin. Lähitulevaisuudessa kaikki raaseporilaiset oppilaat opiskelevat koulussa mobiililaitteiden kanssa. Päätös ei kuitenkaan herättänyt intoa ja iloa kaikkialla. Joissakin kouluissa ja kodeissa päätöksessä nähtiin enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Langattoman verkon säteily, tietokoneista luopuminen ja uuteen heittäytyminen aiheuttivat  ahdistusta ja pelkoa.
Tähän ahdistukseen on onneksi tarjolla apua. Opettajia ei jätetä yksin painiskelemaan uuden edessä, vaan meidän kokemuksia tullaan hyödyntämään myös muissa kouluissa. TVT-opemme aloittaa elokuussa  projektikoordinaattorina/kouluttajana  oppimisympäristöhankkeessa ja lähtee levittämään oppimaamme myös muihin kouluihin. Se jakamisen kulttuuri, mikä pilotillemme on ollut ominaista laajenee entisestään.

Keväällä valmistui myös Saara Ranuan pro gradu-tutkimus tablet-laitteiden käytöstä ja sosiokonstruktivismin toteutumisesta alakoulun opettajien blogikirjoituksissa, jossa tämä blogi on yksi käsitellyistä. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201504241067  
Tulokset ovat samansuuntaisia kun meidän tekemämme havainnot ja kiinnostavia erityisesti oppimiskäsityksen ja motivaation kannalta. "Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ei korostettu, vaan se kulki mukana muun toiminnan ohella. Kuten tutkielmani alussa mainitsin, tarkoituksena on opiskella laitteiden avulla, ei laitteita itseään. Oppimisen sisällöt ja tavoitteet säilyivät opetussuunnitelman mukaisina, mutta sisältöjä opiskeltiin nykyaikaisten välineiden avulla. Tablet-laitteiden opetuskäyttöä kuvaavissa blogikirjoituksissa tuli toistuvasti esille se, että oppilaat kokivat oppimisen olevan hauskaa. Tämä on mielestäni oleellisin peruste, kun mietitään tablet-laitteiden soveltuvuutta opetuskäyttöön. Asenne on se, joka ratkaisee. Mikäli oppilaat kokevat oppimisen mielekkääksi, he haluavat myös jatkossa oppia ja kehittää itseään." 

Suurena vaarana mobiilipedagogiikassa on siis se, että koulussa on hauskaa ja että oppilaiden osallisuus omasta oppimisesta lisääntyy ; ) Oppimisen ilo ei synny laitteiden ansiosta, vaan onnistunut mobiilipedagogiikka vaatii aina vankkaa pedagogista suunnittelua ja oppijakeskeistä työskentelytapaa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti