keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Osaamisen jakamista

Oppilaat ovat käyttäneet iPadia opiskelussaan nyt kolme kuukautta ja opettajat puolisen vuotta ja on aika tarkastella mitä vaikutuksia tällä on koulussa huomattu.

1. Väitän, että vuorovaikutus on lisääntynyt kaikkien kanssa. Opettajat jakavat oppimaansa keskenään enemmän kuin aikaisemmin ja myös naapurikoulun kollegoiden kanssa. Aikuisestakin on mukava oppia uutta ja uuden oppimansa jakaminen kollegoille tuntuu tärkeältä. 
Oppilaillakaan iPadin käyttö ei ole yksin tekemistä vaan yhdessä tutkimista ja opitun jakamista kavereille. Vertaisoppiminen on luokissa arkea ja luokkien välinenkin yhteistyö viikoittaista. Osallisuus omasta oppimisesta on lisääntynyt. 

Myös opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on muuttunut. Oppilaat saavat välillä asiantuntijan aseman hallitessaan jonkun asian opettajaa paremmin. Uusi tekniikka myös monimuotoistaa oppimista ja auttaa osaltaan meitä aikuisia kohtaamaan lapset eri tavalla kuin aikaisemmin. Lähellä- ja läsnäoleminen ovat kuitenkin työmme peruasiat edelleen.

Myös kodin ja koulun välinen vuorovaikutus on padien myötä saanut uusia muotoja. Kodit ovat tulleet enemmän tietoisiksi oppimisesta koulussa kun padit kulkevat kodin ja koulun väliä. 

2. IPadista on tulossa luonnollinen osa koulutyötä. Padin käyttö ei ole koskaan itsetarkoitus, vaan se on väline muiden joukossa ja sen käytölle on aina pedagoginen peruste. Opetussuunitelman noudattaminen tieto- ja viestintätekniikan osalta on helpottunut kun jokaisella on oma laite. Jokaisessa oppiaineessa pystytään ottamaan huomioon tieto- ja viestintätekniikka kun sitä varten ei tarvitse juosta ylivarattuun TVT-luokkaan. TVT.a käytetään työkalumaisesti luontevasti eri tilanteissa ja eri ympäristöissä. Laite kulkee kätevästi mukana.

3. Oppijan oma rooli oppimisessa korostuu mobiililaitteiden avulla. Laitteet tuovat oppilaiden oppimisen näkyväksi koko oppimisprosessin aikana ja motivoivat myös omaehtoiseen tuottamiseen. Näin oppilaiden osallisuus omasta koulutyöstään lisääntyy.

Osaamisen jakaminen avoimesti kuuluu oleeellisena osana hankkeeseemme ja sitä on marraskuun ohjelmassa viikonloppuisinkin. Marraskuun ensimmäisenä lauantaina kerroin pilotin etenemisestä Läntisen Uudenmaan opettajille VESO-päivässä ja tulevana lauantaina koululla on avoimien ovien päivä, johon kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuramaan oppimista tablet-laitteiden kanssa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti